logo
POSJETITE NAS !
Po prvi put će u Banjaluci biti održan Međunarodni sajam nekretnina i investicija – “Banjaluka Invest Real Estate Expo 2017”, a zakazan je za period od 4. do 6. septembra ove godine.
Poziv! + (387) 65 641 746
 

Blire 2018

Institucije

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva mjerama ekonomske i razvojne politike podstiče razvoj resornih privrednih oblasti. Stimulativnim mjerama i neposrednim kontaktima sa zainteresovanim ulagačima podstiče ulaganja sredstava zainteresovanih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima. Prati uticaj mjera ekonomske politike na kretanje industrijske proizvodnje, proizvodnje u energetici i rudarstvu u cjelini i po pojedinim granama i značajnim preduzećima. Učestvuje u izradi i donošenju tehničkih propisa iz resornih nadležnosti i njihovom usklađivanju sa zakonodavstvom EU.

Pročitajte više
Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na: privlačenje stranih ulaganja u Republiku; stvaranje povoljnijih uslova za strane investicije i pomoć potencijalnim investitorima; promovisanje privrednih potencijala Republike u inostranstvu; promociju izvoza; koordinaciju aktivnosti u vezi sa izradom i primjenom strategije ekonomskog razvoja; uspostavljanje sistema i normativno uređivanje procjene uticaja propisa, ocjena opravdanosti uvođenja novih formalnosti, vođenje i unapređenje registra odobrenja u privredi…

Pročitajte više
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske

Ministarstvo trgovine i turizma je samostalni organ uprave koji obavlja upravne i druge poslove u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva i neposredno je potčinjen Vladi. Ministarstvo trgovine i turizma, u okviru svoje pravno-normativne nadležnosti, izrađuje i u formi nacrta predlaže, Narodnoj skupštini ili Vladi Republike Srpske, zakonska i podzakonska akta, kao i druga akta od interesa za Republiku Srpsku, a koja proizlaze iz nadležnosti Ministarstva trgovine i turizma.

U Ministarstvu trgovine i turizma djeluju dva resora: Resor trgovine i Resor turizma i ugostiteljstva.

Pročitajte više
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske

Osnivač Fonda je Republika Srpska, osnivačka prava i dužnosti u ime Republike vrši Vlada Republike Srpske, a nadzor nad radom Fonda vrši ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine.Djelatnost Fonda obuhvata poslove u vezi sa prikupljanjem sredstava, kao i finansiranjem pripreme, provođenja i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine, te u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije utvrđene Zakonom o Fondu.

Pročitajte više
Turistička organizacija Republike Srpske

TORS je Javna ustanova, osnovana od strane Vlade Republike Srpske sa osnovnim ciljem promocije turističkih destinacija Republike Srpske, putem domaćih i međunarodnih sajmova turizma, turističkih berzi, manifestacija, štampanog promotivnog materijala, putem web prezentacije, direktnog kontakta sa medijima, saradnju sa lokalnim TO, ali i kroz brojne druge aktivnosti. Opšti razvojni cilj TORS-a je izgraditi imidž Republike Srpske kao destinacije bezbjedne za turizam i ulaganja, te kroz promotivne aktivnosti se pozicionirati kao kvalitetna destinacija za boravak turista.

Pročitajte više
Nezavisni Univerzitet Banja Luka

Nezavisni univerzitet Banja Luka je osnovan 2005. godine kao visokoškolska ustanova sa nazivom Fakultet za drušvene i političke nauke, a 2007. godine proširuje se i registruje u univerzitet. U sklopu univerziteta postoji šest organizacionih jedinica: Fakultet za političke nauke, Pedagoški fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet za informatiku, Fakultet za ekologiju, Fakultet za bezbjednost i zaštitu i Fakultet lijepih umjetnosti.Ciljevi i principi obrazovanja na NUBL-u su ostvarenje, unapređenje i razvijanje znanja, nauke i kulture, razvijanje međunarodne saradnje u sticanju i unapređivanju naučnih saznanja.

Pročitajte više
Područna privredna komora Banja Luka

Područna privredna komora Banja Luka je dio komorskog sistema Republike Srpske, organizovana na osnovu Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske (Sl. glasnik RS 65/08 ), Statuta Privredne komore RS i Statuta PPK BL. Privredna komora Srpske, zajedno sa pet područnih komora, organizovana je na evropskoj tradiciji i modelu austrijske i njemačke komore kao komora tzv. kontinentalnog tipa sa obaveznim članstvom.

Pročitajte više
Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije je nezavisna, savremena, nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija privrednih društava, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu djelatnost na teritoriji Republike Srbije.

Pročitajte više
Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove je postala samostalna uprava, a što je regulisano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o republičkoj upravi, objavljenom u Službenom glasniku Republike Srpske broj 74 od 02.08.2010. godine.

Pročitajte više
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Osnivanje Arhitektonsko-građevinskog fakulteta bio je dugotrajan proces. Inicijativa za osnivanje ovog Fakulteta datira od 1980. godine. Tek u martu mjesecu 1994. godine Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne djelatnosti i građevinarstvo Republike Srpske angažovalo je radnu grupu da izradi elaborat o opravdanosti osnivanja i obezbjeđivanja uslova za rad Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Univerzitet je elaborat prihvatio i proslijedio Vladi Republike Srpske. Vlada RS je prihvatila navedeni izvještaj, te Ministar za obrazovanje, nauku i kulturu formira Komisiju za ocjenu ispunjenosti uslova za početak rada Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci.

Pročitajte više
Republička agencija za razvoj MSP (RARS)

Republička agencija za razvoj MSP (RARS) osnovana je 2004. godine u skladu sa Zakonom o podsticanju razvoja MSP, kao pravno lice i neprofitna organizacija. Agencija je nadležna za pružanje stručnih usluga za podsticanje osnivanja, poslovanja i razvoja MSP, pružanje stručnih usluga u cilju podsticanja ulaganja u MSP, podršku uspostavljanju preduzetničke infrastrukture, podršku inovatorskoj djelatnosti, stimulisanje stvaranja novih proizvoda i uvođenja novih tehnologija.

Pročitajte više

Građevinska preduzeća i posrednici u prodaji nekretnina

Dimedia Nekretnine

Dimedia nekretnine je specijalizirani program namijenjen agencijama za nekretnine koji uključuje sve funkcionalnosti važne za poslovanje agencije. Program vam omogućuje učinkovito upravljanje nekretninama u ponudi, ostvarivanje i održavanje dobrih odnosa s klijentima te jednostavno oglašavanje nekretnina.

Pročitajte više
Klaster Nekretnine

“KLASTER NEKRETNINE” je nevladino i neprofitno udruženje u koje se pravna lica slobodno udružuju radi doprinosa unapređenju i razvoju tržišta nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije.
Ministarstvo trgovine i usluga (sada Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija) je u okviru programa Vlade Republike Srbije “Jačanje konkurentnosti u oblasti usluga” implementacijom projekta “Povezivanje subjekata iz oblasti usluga u klastere” podržalo incijativu za formiranje klastera u oblasti posredovanja u prometu nepokretnosti, pružanjem stručne, logističke i finansijske pomoći za osnivanje Klastera nekretnine.

Pročitajte više
Vita Product d.o.o.

Generalni zastupnici ISOTEX-a za područje Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Ako tražite materijale koji su potpuno ekološki, sa izuzetno visokim stepenom uštede energije, sa odličnom zvučnom i toplotnom izolacijom, otporne na zemljotrese, požare i eksplozije, onda ste na dobrom mjestu.

Pročitajte više
Tehnomerkur

Tehnomerkur – Vaš siguran izbor!

Pročitajte više
Marvil d.o.o.

MG Mind d.o.o.

MG Mind d.o.o

Senzor nekretnine

Prisutna na tržištu nekretnina grada Banja Luka, BIH i država u okruženju više od jedne decenije. Objavljujemo Vašu ponudu i potražnju nekretnina u svim sredstvima informisanja u BIH kao i putem ovog web sajta. U sklopu naših usluga osim navedenih, vršimo usklađivanje katastra sa gruntovnicom, pripremu i ishođenje dokumentacije oko izgradnje stambeno-poslovnih objekata, pretvaranje stanova u poslovne prostore i dr.nepokretnosti, izhođenje Urbanističko-tehničkih uslova (UTU), Urbanističke saglasnosti (UTS), Građevisnske dozvole, tehničkog prijema i konačno uknjiženje u katastar i zemljišno-knjižne evidencije, zatim nudimo i saradnju sa geometrima, arhitektima, gradjevinskim preduzećima sa kojim imamo ugovore o poslovnoj saradnji.

Pročitajte više
Kvadrat nekretnine

Kvadrat nekretnine je agencija koja se bavi posredovanjem pri kupovini, prodaji i iznajmljivanju nekretnina. Naš cilj je da svakom klijentu pružimo vrhunsku uslugu, te da pronađemo prostor koji će u potpunosti ispunite sve njegove zahtjeve i očekivanja.

Pročitajte više
REforMe - agencija za nekretnine

Agencija REforMe je inovativna agencija koja okuplja specijalizovane ljudi iz svijeta nekretnina koji stoje na raspolaganju za savjetovanje i sve ostale usluge vezane za nekretnine. Agencija je osnovana na osnovu dugogodišnjeg iskustva zaposlenih na poslovima posredovanja u prometu nekretnina.

Pročitajte više
Ekvator Company Ltd.
Fokus Invest

FOKUSINVEST je kompanija sa iskustvom u oblasti investiranja, izgradnje i prodaje nekretnina. Poštujući urbanistička i estetska svojstva grada, primjenjujemo savremene pristupe u projektovanju i izgradnji stambenih objekata, zadovoljavajući specifične potrebe naših korisnika. Poslujemo u skladu sa provjerenim svjetskim standardima, zbog čega sarađujemo sa najkvalitetnijim kooperantima, koji su spremni uložiti svoje iskustvo i znanje za realizaciju ovakvih projekata.

Pročitajte više
Rental Nekretnine

Rentalova priča počela je 1998. godine. A započela ju je jedna izuzetna hrabra žena. Teta Velida, inženjer građevine s uspješnom karijerom i velikim poslovnim i životnim iskustvom odlučila je upustiti se u avanturu privatnog biznisa. S kompjuterom u unajmljenoj kancelariji na platou Skenderije i mobitelom u ruci osnovala je Rental Trading Company.

Pročitajte više

Projektni biroi, arhitekte, geometri i investicioni projekti

Banke i osiguravajuće kuće

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) osnovana je 06.12.2006. u skladu sa Zakonom o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Registrovana je kao akcionarsko društvo, u kojem 100% vlasništvo ima Republika Srpska. Strateški ciljevi IRBRS su podsticanje investicija i podrška razvoju u Republici Srpskoj. Pored toga, uloga IRBRS ogleda se u profesionalnom i efikasnom upravljanju imovinom Republike Srpske, koja je formalno-pravno registrovana u šest fondova.

Pročitajte više
Croatia Osiguranje

Croatia osiguranje d.d., osiguravajuće društvo iz Zagreba. Croatia osiguranje je najveće i najstarije osiguravajuće društvo u Hrvatskoj. Osnovano je 1884. godine u Zagrebu kao Croatia osiguravajuća zadruga, a jedan od osnivača društva bio je i slavni hrvatski pisac August Šenoa. 9. Oktobra 1992. godine, na osnivačkoj skupštini u Međugorju, Croatia osiguranje kao dioničko društvo – samostalno gospodarsko društvo u Bosni i Hercegovini utemeljuju domaće fizičke i pravne osobe sa matičnom kućom iz Zagreba.

Pročitajte više

Ostali izlagači

Pošte Srpske

Poštanske usluge su skup poštanskih uslužnih djelatnosti koje podrazumijevaju prijem, otpremu, prevoz, prispjeće i uručenje poštanskih pošiljaka, kao i druge usluge utvrđene Nomenklaturom poštanskih usluga. Poštanske pošiljke su pismonosne pošiljke i uputnice u klasičnoj i elektronskoj formi i paketi na kojima je označena adresa ili pošiljke koje su na drugi način označene tako da se neposredno može utvrdi primalac.

Pročitajte više
LUK - Za prave majstore

Sistemi za grijanje zauzimaju jako bitno mjesto u poslovanju LUK d.o.o. Dugogodišnja partnerska saradnja sa svjetski poznatim proizvođačima u oblasti grijanja osigurava izvrsne poslovne uslove za naše klijente i kupce. Njegujući partnerske odnose s inozemnim partnerima, LUK na bosansko hercegovačko tržište među prvima donosi svjetske novitete i inovacije koje znatno podižu vrijednost projekata. U LUK-u potražite sve za grijanje na čvrsto gorivo, grijanje na pelet, grijanje na plin, grijanje na struju i grijanje na obnovljive izvore energije.

Pročitajte više
Tesla Luks
DarkWoodKamini

Firma Darkwood kamini nudi vam vrhunske kamine za sve ukuse – od otvorenih i klasičnih kamina za one sa malo više stila, preko rustičnih za one koji cijene tradiciju i žele da osjete čari etno duha u svom domu, do savremenih kamina namjenjenih onima koji uživaju u savremenom dobu i enterijerima. Zavirite u naš kutak topline i uz našu pomoć načinite vaš dom toplim i romantičnim mjestom opuštanja, odmora i uživanja.

Pročitajte više

Opštine i gradovi

Kozarska Dubica

Bosanska Dubica je administrativno, političko i kulturno sjedište dubičke regije, površine 499 km2 i populacijom od 31.000 stanovnika, posljednjih godina progresivno se širi na istok i jugoistok stvaranjem područja za industrijsku zonu i nova gradska naselja, Petra Pecije, Morave i Đolovi.

Pročitajte više
Jezero

Opština Jezero je ukupne površine ( 64,8 km2). Budući da je opština Jezero manje veličine, nije moguće izvršiti podjelu stanovništva na urbano i ruralno, pošto samo centralni dio opštine Jezero spada u urbani dio, dok ostalo stanovništvo, oko 70% živi izvan urbanog dijela, razmješteno po ostalom ruralnom dijelu (u naseljenim mjestima Perućica, Kovačevac, Prisoje, Čerkazovići, LJoljići, Đumezlije, Borci).

Pročitajte više
Banja Luka

Banja Luka je moderan evropski grad, prepoznatljiv centar u regionalnom okruženju, utemeljen na ljudskim pravima, u kojem građani i posjetioci imaju jednake mogućnosti da aktivno učestvuju u njegovom životu i u kojem mladi imaju istaknuto mjesto.

Pročitajte više
Kotor Varoš

Kotor Varoš je opština u Republici Srpskoj, jugoistočno od Banje Luke u dolini rijeke Vrbanje. Sjedište opštine je naseljeno mjesto Kotor Varoš. Kotor Varoš je opština sa najmanjom stopom nezaposlenosti u BiH. Ova opština trenutno ima 6,5 odsto više zaposlenih nego prije rata.

Pročitajte više
Brod

Brod (nekada Srpski Brod, prije toga Bosanski Brod) je naseljeno mjesto na krajnjem sjeveru Republike Srpske i BiH, na desnoj obali rijeke Save. Administrativni je centar istoimene opštine.

Pročitajte više

Iskoristi ovu sjajnu priliku. Prijavi se na
drugi Međunarodni sajam nekretnina i investicija BLIRE 2018!